Maatregel: stuw omhoog

Maatregel: minder wegzijging

Overzicht - maatregel stuw

Overzicht - maatregel minder wegzijging

Droogteschade en zuurstofstress - maatregel verhoging stuw

Droogteschade en zuurstofstress - maatregel minder wegzijging

Threshold referentie - maatregel verhoging stuw

Threshold referentie - maatregel minder wegzijging

Threshold grondwaterniveau - maatregel verhoging stuw

Threshold grondwaterniveau - maatregel minder wegzijging

Threshold bodemvocht - maatregel verhoging stuw

Threshold bodemvocht - maatregel minder wegzijging

Locatie peilbuis

Op deze pagina staat de gemodelleerde grondwaterstand met SWAP (Soil, Water, Atmosphere Plant - interaction model). De droogte indices en heatmaps zijn gebaseerd op de SWAP modellen (gekalibreerd op de observaties), die daarna zijn verlengd naar 30 jaar. Rode vlakken geven een droge periode weer.

Grondwater regime

Heatmap

Threshold referentie

Locatie peilbuis

Op deze pagina staan de observaties van de neerslag en het grondwaterniveau. De grondwaterstanden kunnen kunnen maandelijkse, tweewekelijkse, wekelijkse of dagelijkse metingen zijn. Het weergegeven grondwaterregime, heatmap en threshold zijn allen gebaseerd op de observaties.
Let op: de grondwaterstanden kunnen maandelijkse, tweewekelijkse, wekelijkse of dagelijkse metingen zijn
De gemiddelde grondwaterstanden en het bereik (grijze vlak gebaseerd op 5de en 95ste percentiel) zijn per meetpunt berekend met alle beschikbare data tot 1 januari 2018. De periode met data is afhankelijk van de specifieke peilbuis en is weergegeven in de tijdreeks met grondwaterstanden.

Grondwatermetingen

Grondwater regime

Heatmap observaties neerslag

Threshold observaties neerslag

Locatie peilbuis

Op deze pagina staat de voorspelde, gemodelleerde grondwaterstand en bodemvochtgehalte met SWAP (Soil, Water, Atmosphere Plant - interaction model). De 10-voorspelde dagen zijn gebaseerd op actuele weersverwachtingen.

Locatie peilbuis

Op deze pagina staat de voorspelde, gemodelleerde grondwaterstand met SWAP (Soil, Water, Atmosphere Plant - interaction model). De voorspelde jaren zijn gebaseerd op historische meteorologische data van het dichtsbijzijnde KNMI station bij de peilbuis. De historische weerdata van 1998 is gebruikt voor een nat jaar, de historische weerdata van 2012 is gebruikt voor een gemiddeld jaar, de historische weerdata van 2003 is gebruikt voor een droog jaar, de historische weerdata van 2018 is als een extra extreem droog jaar toegevoegd.

Transpiratie

Bodemvocht